دکتر فروزان رسولی

اصلاح خط لبخند چیست ؟

اصلاح طرح لبخند روشی برای بهبود ظاهر لبخند و داشتن لبخند زیبا می باشد که از طریق یک یا چند روش زیبایی دندان مانند روکش گذاری، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ و ... می باشد. در واقع، اصلاح طرح لبخند دندان فرآیندی است که انجام آن اختیاری می باشد و مانند بازسازی و ترمیم کامل دندان ها که عملی است که باید انجام شود، نیست.