دکتر فروزان رسولی

دکتر فروزان رسولی در سال 1379 موفق به اخذ مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی مشهد گردید.
در سال 1381 وارد دوره تخصصی شد و در سال 1384 دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی-زیبایی را در دانشکده دندانپزشکی مشهد به اتمام رساند و موفق به دریافت بورد تخصصی در این رشته گردید.


,درباره دکتر فروزان رسولی,دندانپزشکی زیبایی مشهد,دندانپزشکی ترمیمی مشهد