دکتر فروزان رسولی

کامپوزیت ونیر

در روش کامپوزیت ونیر،لایه نازکی از کامپوزیت(مواد همرنگ دندان) روی لایه بیرونی دندان قرار داده می شود.
این روش برای اصلاح شکل و فرم دندان یا بدرنگیهای دندان و یا بستن فاصله بین دندانها و ... استفاده می شود. از مزایای این روش محافظه کارانه بودن این روش می باشد که با حداقل تراش یا عدم تراش دندان قابل انجام است. از دیگر مزایای این روش این است که در یک جلسه قابل انجام می باشد و دیگر اینکه در صورت پریدگی یا شکست آن قابل تعمیر می باشد.